Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum

1992-ben alakult meg a szatmári Római Katolikus Püspökség kérésére a Tanügyminisztérium és a Kultuszminisztérium beleegyezésével. A tanintézmény állami iskola. Nagykárolyban évszázados múltja van a vallásos oktatás-nevelésnek a piarista rend kiváló munkájának köszönhetően.

 • 1992 szeptemberében mindössze egyetlen írásos engedély állt az iskola rendelkezésére. A szatmári Megyei Tanfelügyelőség utasítására a Iuliu Maniu Iskola átengedett egy osztálytermet a katolikus iskolának, itt indult 25 diákkal az első kilencedik osztály.
 • A kezdeti nehézségek ellenére minőségi oktatás és nevelés folyt az iskolában, ezt bizonyították a sikeres érettségi eredmények és a legszínvonalasabb egyetemekre nyert felvételi vizsgák.
 • Az iskola eredményei, lelkisége, hangulata egyre több diákot vonzott és 1998-tól évfolyamonként már két-két párhuzamos osztály indult.
 • 1999-ben a régi vármegyeháza börtönébe, a volt Idősek Otthonába költöztünk, ahol a lakószobákat alakítottuk át osztálytermekké.

A termek kicsik voltak, a fűtést önerőből, cserépkályhákkal biztosítottuk, a mellékhelyiségek leromlott, szinte használhatatlan állapotban voltak.

Minden évben voltak díjazottjaink a megyei és országos tantárgyversenyeken magyar irodalomból, hittanból, német és angol nyelvből. A diákjainknak saját verseskötete, festményalbuma jelent meg. Román országos versírási versenyen első helyezést értünk el. Részt vettünk szavalóversenyeken, kreativitási és bibliai témájú versenyeken.

2000-ben felvettük iskolánk védőszentjének és a piarista iskolák alapítójának nevét és iskolaközponttá alakultunk. Ettől fogva a nevünk „Kalazanci Szent József" Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont.

A 2004-2005-ös tanév óriási változásokat hozott. A szatmári Római Katolikus Püspökség visszakapta az elvett egyházi ingatlanok tulajdonjogát, így a volt Piarista Gimnázium épületét és a Zárda épületét is.

Míg 2004 szeptemberében mindössze egyetlen kilencedik osztályunk volt, 2005-ben párhuzamosan 4 kilencedik osztály indult, a humán - teológia szak mellett újra beiskoláztuk a reál osztályt és magyar tannyelvű szakképző osztályokkal bővítettük a iskolánk profiljait - közélelmezés és turizmus szakon.

Általuk megújult kapcsolatunk a piarista renddel. A kecskeméti és szegedi Piarista Gimnáziummal testvériskolai kapcsolatot létesítettünk.

A 2005-2006-os tanév szeptemberében már 4 osztály a régi Piarista Gimnázium épületében kezdte a tanulást. Az épület nagyon leromlott állapotban volt. A szatmári Római Katolikus Püspökség minden áldozatot vállalt a felújításáért és megkezdte a munkálatokat. Iskolánkban a lelkivezető irányításával két imacsoport és egy szociális csoport alakult. A szociális csoport időseket, betegeket, árvákat látogat. Adventben és nagyböjtben minden osztály lelkigyakorlaton, imaorákon vesz részt, a város templomaiban az advent es nagyböjt vasárnapjain imaórákat tartunk. Zarándoklatokon veszünk részt, mind a diákok, mind a tanári közösség.

 

Eredményeink

 • Végzett diákjaink 78%-a egyetemet végzett vagy végez (a tavaly érettségizett osztályból 26 diák közül 21 egyetemen van)
 • Helyezések a tantárgyversenyek megyei és országos szakaszán hittanból, magyar irodalomból, német nyelvből és kémiából
 • A Nagyváradon rendezett „Árpádházi Szentek" versenyen III. helyezést értünk el
 • Kreativitási versenyen II. helyezést értünk el
 • A Say-Yes Alapítvány Maturus versenyét több évben is a mi diákunk nyerte meg
 • Nemzetközi mitológia versenyen II. díjat nyertünk
 • Magyarországi József Attila, később Csokonai Vitéz Mihály versenyen III. helyezést értünk el
 • Műveltségi vetélkedőn iskolánk csoportja II. díjat kapott
 • Versmondó és mesemondó, valamint helyesírási versenyeken, irodalmi vetélkedőkön díjakat nyertünk
 • A budapesti Szépművészeti Múzeum kiállította azt a kollázst, amivel diákjaink  az „Átváltozások" című versenyen részt vettek
 • Több diákunknak saját verseskötete jelent meg
 • Tanulóink matematika versenyeken dicséretben részesültek
 • Országos népdaléneklési versenyen első helyezést ért el egyik tízedikes diáklányunk
 • Egyik diáklányunk országos versírási versenyt nyert román nyelven
 • Tizenegyedikes diákunk a nemzeti asztalitenisz válogatott tagja, így számos országos és nemzetközi versenyen szerepel
 • Két diáklányunknak akvarell és olajfestmény kiállítása volt városunkban
 • Iskolák közti sportversenyeken veszünk részt
 • A Lindner Alapítvány Ötletbörze nevű vetélkedőjének megyei szakaszán dicséretet nyert csapatunk
 • A Március15-i városi megemlékezésen diákjaink rendszeresen szavalnak

Iskolánk szeretné felújítani a régi piarista hagyományokat, a város és a környező falvak keresztény diákjainak minőségi oktatást és keresztény szellemben való nevelést biztosítani. Ezért találjuk fontosnak elemi és általános szintű osztályok indítását is.

Valljuk, hogy a hit és műveltség  összhangjának megteremtésében kiváltságos szerepet tölt be az iskola, amelynek hivatása az ember személyének formálása, az értékekre való nevelés. Elsőrendű feladatunk segíteni a fiatalokat, hogy emberi értékeiket és képességeiket kibontakoztatva képesek legyenek befogadni és életre tudják váltani Jézus Krisztus üzenetét. A nevelésnek legalább akkora jelentősége van az iskolában, mint az oktatásnak.

 

Ki szeretnénk építeni egy felelősségteljes, elkötelezett, hiteles és szakmailag jól felkészült tanári kart, a lelkivezető és a piarista nővérek vezetésével a lelki nevelésre nagy hangsúlyt fektetni. Célunk egy jó hírnevű, komoly és a tárgyi tudás mellett keresztény hitet és életformát megalapozó iskolát kiépíteni, ami vonzó a város és a környező falvak fiataljai számára.

 


Webdesign: Webpole